logo IDIBELL
Català  |   Castellano  |   English
Buscar
El InstitutoInvestigaciónActualidadPlataformasÚnete a nosotrosHerramientas
 
Perfil del contratante

Signatura de conveni
 
El día 31 de octubre de 2007 se publicó en el BOE la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. El principal objetivo de esta norma consiste en regular la contratación del sector público, con la finalidad, entre otras, de garantizar el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de tratamiento entre los candidatos.

Con esta Ley se transpone la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios.
 
Instrucciones internas de contractación (pdf)
 
Atención: Todos los procedimientos abiertos a partir del 21 de diciembre de 2012 se publican en el nuevo perfil del contratante del IDIBELL en el web la Generalitat de Catalunya.
Los procedimientos publicados con anterioridad se pueden consultar a continuación:


Numero d'expedient: HAR-01/12

Objecte: Suministro de los equipos necesarios para la creación de una Plataforma de Proteómica e Interactómica para IDIBELL

Procediment: Harmonitzat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 550.317,00 euros (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 31/08/2012

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-02/11

Objecte: Subministrament d’equipament de generadors d’impulsos implantable de doble canal, amb elèctrodes i cables, per a la Unitat de Recerca en Psiquiatria de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 50.000€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 23/02/2011

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-11/10

Objecte: Subministrament d’equipament de diagnòstic per imatge òptica in vivo, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 192.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 01/09/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-10/10

Objecte: Subministrament d’equipament animalari, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 82.200€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 26/07/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-09/10

Objecte: Subministrament de dues ultracentrífugues i complements, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 140.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 16/07/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-08/10

Objecte: Subministrament d’un sistema de microscopia Nikon TIRF-PFS-DualView per a l’ IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 110.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 20/07/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-04/10

Objecte: Subministrament d’un citòmetre de flux analitzador amb fonts d’emissió LASER, per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL.

Procediment: Ordinari

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 140.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 11/05/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-03/10

Objecte: Subministrament d’una plataforma d’anàlisi gènic per a l’ IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 170.470€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 11/05/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h


Numero d'expedient: C|S-07/11

Objecte: servei per l’elaboració d’una enquesta personal sobre tabaquisme a una mostra de 1300 persones i recollida de mostres de saliva

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 72.000€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Oferta

Data límit per lliurament de documentació: 30/05/2011

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-03/11

Objecte: Servei d’ultraseqüenciació de 298 mostres de RNA de petit format per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL

Procediment: Ordinari

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 107.280€ (IVA exclòs) (IVA exclòs)

Estat: Oferta

Data límit per lliurament de documentació: 11/04/2011

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-01/11

Objecte: Servei d'assessorament i implementació de la Unitat de Transferència Tecnològica en la OTRI de l'IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 50.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 07/02/2011

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-07/10

Objecte: Servei d'assessorament per la implementació del sistema de qualitat de l'IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 50.000€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 20/05/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 

Numero d'expedient: C|S-02/10

Objecte: Adequació dels espais de l’edifici de recerca de L’Hospital Universitari de Bellvitge de L’IDIBELL

Procediment: Negociat

Tramitació: Ordinària

Pressupost base de contractació: 59.570,74€ (IVA exclòs)

Estat: Adjudicada

Data límit per lliurament de documentació: 08/04/2010

Obtenció i lliurament de documents i altra informació

Dirección: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Hospital Duran i Reynals (3a planta – recepció). Av Gran Via de l’Hospitalet 199 – 203. 08907 l’Hospitalet de Llobregat

Contacto: Departament de compres i contractació. Telèfon: 93.260.77.75. Correu-e: contractacio@idibell.cat Fax: 93 260 77 76

Horari: 9:00h – 13:00h

 
© 2017 Institut d'Investigació Biomèdica de BellvitgeSeminarios por paginaData inicial
Seleccionar fecha
TituloData final
Seleccionar fecha
Buscar


Su contraseña está a punto de caducar. Por favor, escriba una nueva contraseña para continuar<br>Recuerde que esta contraseña le permite acceder a todas las aplicaciones web del IDIBELL

Nueva contraseña:
Confirmar nueva contraseña:

AceptarSu contraseña está a punto de caducar. Por favor, escriba una nueva contraseña para continuar<br>Recuerde que esta contraseña le permite acceder a todas las aplicaciones web del IDIBELL

Nueva contraseña:
Confirmar nueva contraseña:

Aceptar


Cancelar

Las contraseñas no coinciden
La contraseña ha de tener com a mínimo 6 caracteres
La nueva contraseña no puede contener caracteres especiales
Registro de usuario

Nombre
1º Apellido
2º Apellido
Correo electrónico
Usuario
Contraseña
Idioma


Aceptar


Cancelar
Todavía no ha contestado la encuesta sobre la píldora formativa de gestión sobre patentes. No tardará más de cinco minutos en hacerla. Su opinión es muy importante para mejorar el IDIBELL.

Quiere hacer la encuesta ahora?

No
Aun no ha revisado/completado su información personal.

Desea hacerlo ahora?

No

Por favor, recordad introducir la previsión de vacaciones en el aplicativo

Aceptar

Cancelar