logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
II edició Ajuda Fundació Merck Salut d'investigació en resultats de salut
Identifier: 098/19
Category: Projectes de recerca
Financing entity: Fundación Merck Salud
Date of expression of interest: 01/07/2019
I am interested
Call aim:

L'Ajuda Fundació Merck Salut en resultats de salut convoca la II edició de Recerca destinada a finançar projectes duts a terme a Espanya, en un termini mínim d'1 any i màxim de 3 anys.

 

La investigació en resultats de salut pretén analitzar i quantificar els resultats que generen les diferents intervencions sanitàries en condicions de pràctica mèdica habitual. La finalitat última és proporcionar informació que permeti avaluar si determinats serveis sanitaris aconsegueixen mantenir o augmentar la salut dels individus, i principalment dels dos resultats finals de més interès: la qualitat i la quantitat de vida.

Duration:

1 any i màxim de 3 anys

Assignment:

10.000 euros

Requirements:

Els investigadors han de presentar el projecte redactat en llengua castellana i l'han de fer arribar, a través de la pàgina web, www.fundacionmercksalud.com, omplint el formulari que correspon. (document portada i memòria del projecte). Els projectes han d'incloure els següents apartats:

 • Portada.
 • Resum.
 • Antecedents sobre el tema.
 • Objectius.
 • Metodologia.
 • Pla de treball.
 • Resultats esperats i model de mitjana.
 • Pressupost detallat.
 • Bibliografia.
 • Curriculum de l'IP i col.laboradors.
Observations:

Los proyectos presentados deben incluir los siguientes apartados:

 • Portada: se indicará el título del proyecto, datos del responsable principal del proyecto, colaboradores, centro de trabajo donde se realizará el proyecto de investigación y en su caso entidad gestora del mismo, firma del responsable del proyecto de investigación y del responsable del Centro donde se llevará a cabo el proyecto y su sello. Una vez enviado el proyecto, el solicitante de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud deberá remitir el original del documento Portada por correo postal a la siguiente dirección: Fundación Merck Salud, Calle General Martínez Campos, nº 41, 3ª planta, 28010 Madrid.
 • Resumen (máximo una hoja).
 • Antecedentes sobre el tema (máximo dos hojas).
 • Objetivos
 • Metodología
 • Plan de trabajo
 • Resultados esperados y modelo de medida de los mismos, indicando la aportación que cada uno de ellos supone en relación con los puntos clave de evaluación de los proyectos.
 • Presupuesto detallado
 • Bibliografía
 • Currículum del responsable principal del proyecto y colaboradores. Publicaciones del responsable principal del proyecto desde 2016 hasta la actualidad (Autores. Título. Revista. Año, Volumen y páginas. Factor de impacto de la revista). Es requisito indispensable utilizar el documento Portada y Memoria del Proyecto establecido por la Fundación Merck Salud disponible en la Web www.fundacionmercksalud.com
Date of expression of interest: 01/07/2019
OTRI deadline: 08/07/2019
Call deadline: 15/07/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

Announcements (URL):
Web
Bases
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell