logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onPlatformsJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
Premi Severo Ochoa de Recerca Biomèdica - FERRER INVESTIGACIÓ
Identifier: 107/19
Category: Premis
Financing entity: FERRER Investigació
Date of expression of interest: 17/07/2019
I am interested
Call aim:

L'adjudicació del "Premi Severo Ochoa de Recerca" a una tasca experimental sobre Biomedicina en una línia definida de recerca per a investigadors espanyols.

Assignment:

40.000€

Requirements:

A cada sol·licitud podran presentar-se un màxim de sis treballs publicats predominantment a Espanya en els quatre darrers anys i realitzats per investigadors espanyols.

Observations:

1.Carta de presentació incloent el nom de l'autor, adreça completa, telèfon de contacte i correu electrònic. 
2.Fotocòpia del DNI. 
3.Breu currículum no superior a 10 pàgines. 
4.Títol i resum de les investigacions que opten al premi. 
5.Un màxim de sis treballs en Biomedicina publicats predominantment a Espanya en els ultims 4 anys, realitzats per investigadors espanyols, i que s'ajustin a les bases d'aquesta convocatòria. 
6.Els treballs presentats per a optar al Premi Severo Ochoa han de constituir una aportació original, amb base experimental, a algun dels múltiples capítols que constituïxen el camp de la Biomedicina. 
7.Es valorarà de manera especial tota aportació innovadora en: 

  • Noves hipòtesis contrastades
  • Noves tècniques experimentals
  • Noves terapèutiques 

Que constitueixi una millora del coneixement i que contribueixi a elevar el nivell de benestar de les persones. 
8.Els treballs es presentaran en forma de separates, proves d'impremta o còpia del manuscrit acceptat, en les quals haurà de figurar l'acreditació corresponent.

Date of expression of interest: 17/07/2019
OTRI deadline: 24/07/2019
Call deadline: 31/07/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

Announcements (URL):
Bases
 
© 2019 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell