logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onResearch servicesJoin usTools
 

Internal regulations for animal housing

NORMATIVA INTERNA PEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL SE-IDIBELL.

 

 

 

OBJECTIUS: La següent normativa interna segueix prioritàriament els següents objectius:

 

1-      Fer complir la normativa vigent Europea, Nacional i Catalana en el treball amb animals d’experimentació, seguint les indicacions de cada procediment en cada cas, i seguint sempre la normativa de les tres R (reemplaçar, refinar, reduir).

 

2-      Complir amb la normativa vigent referent al treball amb OGM i virus (sala de teràpia gènica, Llei 178/2004)

 

3-      Assegurar el manteniment de l’acreditació AAALAC (Unit 1155).

 

4-      Evitar qualsevol risc d’infeccions (espais SPF).

 

5-      Facilitar al màxim la feina conjunta dels investigadors i el personal de l’estabulari.

 

 

 

  1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.

 

1.1.    Horari amb suport tècnic: de dilluns a divendres de  8:00 a 18:00.

 

1.2.    Horari d’obertura a l’investigador: 24h 365 dies a l’any.

 

1.3.    Horari de llum: 6:30 a  18:30.

 

1.4.    S’ha de demanar autorització si s’ha de treballar en període de foscor o fora d’horari.*

 

1.5.    S’haurà de demanar autorització mitjançant sol·licituds per entrar a l’estabulari un extern (visita, premsa, gent en pràctiques...)

 

 

 

  1. ABANS D’ENTRAR A LES SALES. L’investigador ha de

 

2.1.    Complimentar sol·licitud per ser usuari.

 

2.2.    Entregar còpia  del títol que l’acredita com a experimentador per la Generalitat a la responsable del SE-IDIBELL.

 

2.3.    Tenir una reunió amb el responsable del SE-IDIBELL on se li explicarà cada un del punts d’aquesta normativa i se li farà signar un document d’acord es compromet a complir-la. També se li informarà de la prevenció de riscos, del pla d’evacuació i del pla de contingència.

 

2.4.    Assegurarà que no té animals domèstics a casa.**

 

2.5.    Assegurarà que no ha entrat a cap altre estabulari durant les últimes 48h.

 

2.6.    Amb aquests passos fets se li donarà accés a la seva targeta per que pugui entrar al SE-IDIBELL

 

 

 

  1. 3.       PER ENTRAR A LES SALES l’investigador haurà de: 

 

3.1.    Assegurar que disposa de tot el fungible necessari i si no el demanarà amb antelació

 

3.2.    Assegurar que te la cabina lliure per treballar  i la reservarà (màxim 5h)

 

3.3.    Signar el llibre de registre  d’entrades

 

3.4.    Vestir-se a l’estabulari, posant-se els EPI’s adequats: bata, barret, mascareta, peus, i guants.

 

3.5.    En cas d’entrar a TG, posar-se peücs  i canviar-se al vestuari de TG, amb mascareta FFFP3, barret, pijama o mono, guants i esclops

 

3.6.    Anar sempre de sales més netes a sales més brutes, mai a l’inrevés

 

 

 

  1. EN EL TREBALL A LES SALES l’investigador haurà de:

 

4.1.    Desinfectar la superfície d’ús.

 

4.2.    No entrar llibretes.***

 

4.3.    Minimitzar el trànsit

 

4.4.    A cada sala hi ha una llibreta d’incidències on podrà apuntar qualsevol fet que vulgui fer saber al personal de l’estabulari.

 

4.5.    Per moure gàbies entre sales farà servir sempre els carros que hi ha a la seva disposició. No fer servir carros externs o si més no, desinfectar les rodes.

 

4.6.    Manipular els animals dins de cabina i amb doble guant

 

4.7.    Seguir sempre els procediments aprovats pel CEEA

 

4.8.    Tenir clars els criteris de punt final.

 

4.9.    Fer servir el material quirúrgic propi rentat i autoclavat a l’estabulari.

 

4.10.                    Deixar-lo a la zona de rentat un cop fet servir

 

 

 

  1. 5.       AL SORTIR DE LES SALES l’investigador haurà de:

 

5.1.    Desinfecció superfície utilitzada

 

5.2.    Moure mostres biològiques en recipients  tancats hermèticament.

 

5.3.    Deixar tot el material brut a la zona de rentat, a on està indicat

 

5.4.    Treure’s al vestidor tots els elements de protecció individual i llençar-los

 

5.5.    Deixar la bata a la seva perxa si la ha fet servir poc, o deixar-la per rentar si ha estat utilitzada molta estona o per procés que així ho requereixi

 

5.6.    Signar la sortida al llibre de registre

 

 

 

  1. 6.       NORMES GENÈRIQUES.

 

6.1.    Cada investigador te unes gàbies assignades, per les quals pagarà una quantitat segons si està ocupada o buida, com regulen les tarifes aprovades per el Patronat de l’IDIBELL.

 

6.2.    No es podrà agafar altres gàbies sense el consentiment de la direcció de l’IDIBELL, que es responsabilitza del repartiment de les gàbies.

 

6.3.    Si un investigador necessita més gàbies haurà de sol·licitar-ho per e-mail. Per experiments curts (fins a 2 mesos) sempre podrà fer servir les gàbies HOTEL.

 

6.4.    El criteri de canvi al SE-IDIBELL és el següent:

 

6.4.1.Cria o més de 1 animal: setmanal

 

6.4.2.Només 1 animal: quinzenal

 

6.4.3.Variacions: en casos concrets per arribada d’animals nous o per necessitats del procediment, es fa segons la necessitat que es veu.

 

6.5.    La forma de comunicar als investigadors el resultat de la revisió de benestar animal serà:

 

6.5.1.Si no hi ha incidència, no s’envia  e-mail

 

6.5.2.Si hi ha incidència poc greu (48h) es posa targeta groga a la gàbia i s’envia e-mail dient a l’investigador que té una incidència que ha de resoldre en 48h.

 

6.5.3.Si hi ha incidència greu es posa targeta vermella i es truca a l’investigador.

 

6.6.    La compra de ratolins:

 

6.6.1.Només es farà a Proveïdors acreditats

 

6.6.2.La comanda s’haurà de fer via e-mail abans de les 15h de dimarts, omplint sol.licitud.**** 

 

6.6.3.S’haurà d’indicar Investigador principal del projecte, usuari, sala on s’han allotjar, centre de cost per carregar els costos de la compra

 

 

 

6.7.    L’ús de l’equipament de l’estabulari (carros anestesia, IVIS...). L’investigador s’informarà prèviament del seu funcionament, seguirà sempre les condicions estipulades, i informarà de qualsevol anomalia detectada.*****


 

DESCARREGAR EN PDF

 

 


 *Només si es treballa molt temps
 **Especificar exactament quins tipus
 ***Treure , de moment es podran passar
 ****Els espais necessaris per allotjar els animals hauran d’estar buits com molt tard el dilluns de la setmana que arriben els animals abans de les 17hores.
 *****S'anotarà la incidència en el quadern corresponent, el qual és revisarà diàriament pel personal de l’estabulari. Si es considera convenient es comunicarà també verbalment a l’estabulari.

 
© 2022 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell